SZKOLNE KOŁO WOLONTARIACKIE

Przy ZSPiG w Zakliczynie działa Koło Wolontariackie.
Od 2010 roku opiekę nad młodymi wolontariuszami sprawują p. Monika Kumorek – Zając i p. Justyna Iwaniec.
Nasza działalność obejmuję przede wszystkim współpracę z Domem Pogodnej Jesieni w Zakliczynie. Wspieramy swoją obecnością organizację i przebieg imprezy integracyjnej „Złota Klamra".

Staramy się także pomagać tym, którzy takiej pomocy potrzebują. Przygotowaliśmy przedstawienie charytatywne pt. "Odszukaj w sobie mądrość miłości" inspirowany tekstami bł. Jana Pawła II oraz Pismem Świętym.


Zaprezentowaliśmy się w kościele p.w. św. Idziego Opata, zebraliśmy 428,13 zł. Kwotę tę przekazaliśmy na realizację projektu Mungo maboko pomagając mieszkańcowi Bouar – Mama Karako.
14 grudnia 2011 roku zostaliśmy zaproszeni na spotkanie podsumowujące działalność wolontariatu „Promocja wolontariatu w Gminie Zakliczyn", gdzie zaprezentowaliśmy nasze dotychczasowe przedsięwzięcia.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to czas składania życzeń. My także pospieszyliśmy do DPJ ze świątecznymi stroikami i życzeniami.

W styczniu 2012 roku odwiedziliśmy DPJ z przedstawieniem jasełkowym „My też chcemy do Betlejem". Wspólnie z pensjonariuszami śpiewaliśmy kolędy.

Uczestniczyliśmy w Balu Walentynkowymzorganizowanym w Domu Pogodnej Jesieni. Wszyscy świetnie bawiliśmy się tańcząc i śpiewając.

W okresie poprzedzającym Święta Zmartwychwstania Pańskiego zorganizowaliśmy konkurs na „Najpiękniejszy Stroik Wielkanocny", ze zwycięskimi stroikami i życzeniami udaliśmy się do Domu Pogodnej Jesieni.

W miarę możliwości staramy się także uczestniczyć w zajęciach terapeutycznych prowadzonych w DPJ. To wspaniały sposób na zacieśnienie więzi między młodymi ludźmi, a seniorami.
Aktywnie włączyliśmy się akcję charytatywną „Pola Nadziei", która wspiera hospicja, w tym roku zbiórka została przeprowadzona na rzecz Dębickiego Hospicjum Domowego im. Jana Pawła II.

Akcja została zainicjowana przez p. Irenę Flakowicz, a my chętnie przyłączyliśmy się do niej. Dzięki życzliwości i serdeczności wielu osób udało się zebrać kwotę 4031 zł 30 gr. za co serdecznie dziękujemy wszystkim darczyńcom.(więcej wiadomości na ten temat w sprawozdaniu z realizacji projektu edukacyjnego „Pola Nadziei 2011/2012" zrealizowanego przez uczniów Gimnazjum im. bł. Krystyna Gondka w Zakliczynie).
W ostatnim czasie przygotowaliśmy mały ogródek z kwiatami na terenie DPJ. Każda nasza wizyta tam jest dobrym pretekstem do wspólnego dialogu.

Naszą stałą akcją charytatywną jest zbiórka plastikowych nakrętek, które wesprą rehabilitację małej Basi. Uczniowie całej szkoły bardzo chętnie angażują się w tę działalność.
Obecnie przystąpiliśmy po raz kolejny do projektu przygotowującego uczniów gimnazjów do niesienia pomocy potrzebującym „Mieć Wyobraźnie Miłosierdzia". Mamy mnóstwo planów, niektóre z nich już są realizowane. Wkrótce o nich napiszemy.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy służą nam wsparciem i pomocą.