SAMARYTAŃKA POMOC DLA UKRAINY

W dniach od 9 do 23 marca z inicjatywy SFOP zostały przeprowadzone kwesty na rzecz Ukrainy.
Zebrano kwotę 3 623,29 zł (trzy tysiące sześćset dwadzieścia trzy złote 29/100).

Zbiórki zorganizowano na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Zakliczyn oraz dzięki zaangażowaniu organizacji członkowskich SFOP, tj. Samarytańskiego Towarzystwa im. Jana Pawła II w Zakliczynie, Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakliczynie, Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Stróżach, pracowników placówki zamiejscowej SFOP w Brzesku, a także dzięki wolontariuszom ze Szkolnego  Koła Wolontariatu przy ZSPiG w Zakliczynie.

IMG 6225IMG 6239
IMG 6296