Zbiórka pomocy szkolnych

Zakończyła się akcja zbiórki pomocy szkolnych dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej "PROMYK"
w Rzuchowej. Wszystkie zebrane pomoce szkolne zostały przekazane podopiecznym placówki.

Wszystkim uczniom, którzy przynieśli przybory szkolne - bardzo dziękujemy !

dom-dziecka-rzuchowadom-dziecka-pomoce-1
dom-dziecka-pomoce-2